ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ  

Ανακοινώσεις Ανακοινώσεις

Μαθήματα Μαθήματα

Εξετάσεις Βραβεία

Πρόγραμμα Πρόγραμμα

Διαμονή/Σίτιση Διαμονή/Σίτιση

Οικονομική Ενίσχυση Οικονομική Ενίσχυση

Αίτηση Αίτηση

Συμμετέχοντες Συμμετέχοντες

Χορηγοί Χορηγοί

Επικοινωνία Επικοινωνία

Αρχική Σελίδα Αρχική Σελίδα

 

Πρόγραμμα

Πέμπτη, 12.7.2007  
09:00-11:00 Ε. Καξίρας
Προσομειώσεις πολλαπλής κλίμακας για πολύπλοκα υλικά
11:00-11:30 Διάλειμμα
11:30-12:30 Ε. Καξίρας
Προσομειώσεις πολλαπλής κλίμακας για πολύπλοκα υλικά
12:30-13:30 Χ. Παναγόπουλος
Καινοτόμες ηλεκτρομαγνητικές δομές σε κβαντικά υλικά
13:30-14:30 Διάλειμμα
14:30-20:30 Εργαστήρια υπολογιστών / Εργασία
Παρασκευή, 13.7.2007  
09:00-11:00 Ε. Καξίρας
Προσομειώσεις πολλαπλής κλίμακας για πολύπλοκα υλικά
11:00-11:30 Διάλειμμα
11:30-12:30 Ε. Καξίρας
Προσομειώσεις πολλαπλής κλίμακας για πολύπλοκα υλικά
12:30-13:30 Χ. Παναγόπουλος
Καινοτόμες ηλεκτρομαγνητικές δομές σε κβαντικά υλικά
13:30-14:30 Διάλειμμα
14:30-20:30 Εργαστήρια υπολογιστών / Εργασία
Σάββατο, 14.7.2007 Εργαστήρια υπολογιστών / Εργασία (ανοικτά: 12:00-16:00)
Κυριακή, 15.7.2007 Εργαστήρια υπολογιστών / Εργασία (ανοικτά: 12:00-16:00)
Δευτέρα, 16.7.2007  
09:00-11:00 Χ. Παναγόπουλος
Καινοτόμες ηλεκτρομαγνητικές δομές σε κβαντικά υλικά
11:00-11:30 Διάλειμμα
11:30-13:30 Ε. Οικονόμου
Μετα-υλικά: Κάνοντας τα ορατά αόρατα
13:30-14:30 Διάλειμμα
14:30-20:30 Εργαστήρια υπολογιστών / Εργασία
Τρίτη, 17.7.2007  
09:00-11:00 Ε. Οικονόμου
Μετα-υλικά: Κάνοντας τα ορατά αόρατα
11:00-11:30 Διάλειμμα
11:30-13:30 Χ. Παναγόπουλος
Καινοτόμες ηλεκτρομαγνητικές δομές σε κβαντικά υλικά
13:30-14:30 Διάλειμμα
14:30-18:30 Εργαστήρια υπολογιστών / Εργασία
18:30 Σας θυμίζουμε ότι η 18:30 της 17.7.2007 είναι η καταληκτική ώρα αποστολής των εργασιών σας στον καθ. κ. Ζώτο: zotos@physics.uoc.gr
Τετάρτη, 18.7.2007  
09:00-11:00 Ε. Οικονόμου
Μετα-υλικά: Κάνοντας τα ορατά αόρατα
11:00-11:30 Διάλειμμα
11:30-13:00 Γ. Tσιρώνης, Tμήμα Φυσικής ΠΚ
"Mη γραμμικά μεταϋλικά"
13:00-14:30 Ξ. Zώτος, Tμήμα Φυσικής ΠΚ
"Eξωτική αγωγιμότητα σε μονοδιάστατα μαγνητικά υλικά"
Πέμπτη, 19.7.2007  
09:00-10:30 Π. Tζανετάκης, Tμήμα Φυσικής ΠΚ
"Δομές και αρχές λειτουργίας ηλεκτρονικών διατάξεων σε νανομετρική κλίμακα"
10:30-12:00 Α. Aνδριώτης, ITE-IHΔΛ
"Nanomaterials : A new challenge in physics and technology"
12:00-12:30 Διάλειμμα
12:30-14:00 Ι.Ν. Ρεμεδιάκης, Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών ΠΚ
"Προσομοίωση νανοϋλικών: πώς οι διατομικές αλληλεπιδράσεις καθορίζουν φυσικές και χημικές ιδιότητες"
14:00-15:00 Διάλειμμα
15:00-16:00 M. Aντωνογιαννάκης, PRL Assistant Editor
Special Colloquium
Παρασκευή, 20.7.2007  
10:00-12:30 Παρουσίαση εργασιών βραβευθέντων - Απονομή Βραβείων - Λήξη 19ου ΣΠΦΗ


© 2007 Πανεπιστήμιο Κρήτης - Τμήμα Φυσικής webmaster@physics.uoc.gr