ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ  

Ανακοινώσεις Ανακοινώσεις

Μαθήματα Μαθήματα

Εξετάσεις Βραβεία

Πρόγραμμα Πρόγραμμα

Διαμονή/Σίτιση Διαμονή/Σίτιση

Οικονομική Ενίσχυση Οικονομική Ενίσχυση

Αίτηση Αίτηση

Συμμετέχοντες Συμμετέχοντες

Χορηγοί Χορηγοί

Επικοινωνία Επικοινωνία

Αρχική Σελίδα Αρχική Σελίδα

Αρχική Σελίδα Παλιότερα Σχολεία

 

Αίτηση

Τα απαιτούμενα έντυπα είναι:

1. Αίτηση με όλα τα στοιχεία για γραπτή και προφορική επικοινωνία. Έντυπο της αίτησης θα βρείτε εδώ. Η αίτηση μπορεί να σταλεί ηλεκτρονικά και με e-mail στο therino@physics.uoc.gr με τίτλο μηνύματος "Αpplication-" + Ονοματεπώνυμο".

2. Βιογραφικό σημείωμα

3. Αναλυτική βαθμολογία

4. Δύο (2) συστατικές επιστολές, οι οποίες μπορεί να σταλούν είτε με κανονικό ταχυδρομείο, είτε με email στη διεύθυνση therino@physics.uoc.gr.

Η αποστολή (i) αναλυτικού βιογραφικού σημειώματος (ii) αναλυτικής βαθμολογίας και (iii) συστατικών επιστολών είναι προαιρετική αλλά θεμιτή και θα συμβάλλει στην θετική αξιολόγηση των αιτήσεων.

Τα δικαιολογητικά θα πρέπει να αποσταλούν στην διεύθυνση:
Ελευθέριος Ηλιόπουλος
Τμήμα Φυσικής
Πανεπιστήμιο Κρήτης
ΤΘ 2208
71003 Ηράκλειο

Η αποστολή (i) αναλυτικού βιογραφικού σημειώματος (ii) αναλυτικής βαθμολογίας και (iii) συστατικών επιστολών είναι προαιρετική αλλά θεμιτή και θα συμβάλλει στην θετική αξιολόγηση των αιτήσεων.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 25 Ιουνίου 2011


© 2011 Πανεπιστήμιο Κρήτης - Τμήμα Φυσικής webmaster@physics.uoc.gr