ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ  

Ανακοινώσεις Ανακοινώσεις

Μαθήματα Μαθήματα

Εξετάσεις Βραβεία

Πρόγραμμα Πρόγραμμα

Διαμονή/Σίτιση Διαμονή/Σίτιση

Οικονομική Ενίσχυση Οικονομική Ενίσχυση

Αίτηση Αίτηση

Συμμετέχοντες Συμμετέχοντες

Χορηγοί Χορηγοί

Επικοινωνία Επικοινωνία

Αρχική Σελίδα Αρχική Σελίδα

Αρχική Σελίδα Παλιότερα Σχολεία

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

1. “Φυσική Ημιαγωγικών Νανοηλεκτρονικών Διατάξεων”
Π. Τζανετάκης, Τμήμα Φυσικής, Πανεπιστημίου Κρήτης
Περίληψη: Λίμνες, δεξαμενές και κανάλια Fermi: Μια διαφορετική ματιά στην Φυσική των συμβατικών ημιαγωγικών μικροηλεκτρονικών διατάξεων. Χρήσιμη στο να ξέρουμε τι πρέπει να αφήσουμε πίσω μας.
Τοπίο στην ομίχλη: Οι φυσικοί το καταλαβαίνουν, το βρίσκουν συναρπαστικό και γεμάτο υποσχέσεις. Όμως το μέλλον των διατάξεων που θα αντικαταστήσουν στις εφαρμογές τα σημερινά μικροηλεκτρονικά κυκλώματα είναι ακόμα θολό και αργεί να αναδυθεί μέσα από την ομίχλη.
Βασική Φυσική Νανοδομών Στερέας Κατάστασης: Ηλεκτρονική δομή κβαντικών πηγαδιών σε 1, 2 και 3 διατάσεις Φαινόμενο Σήραγγας και Φαινόμενο Σήραγγας σε Συντονισμό (Resonant tunneling) Ετεροεπαφές παντού και σε κάθε κλίμακα μηκών. Το αναπόφευκτο καλό; Βαλιστική κίνηση ηλεκτρονίων-κυμάτων Αποκλεισμός Coulomb και που μπορεί να είναι χρήσιμος

2. “Επιταξιακή Ανάπτυξη Νάνο-Ετεροδομών”
Α. Γεωργακίλας, Τμήμα Φυσικής, Πανεπιστημίου Κρήτης
Περίληψη: Οι σύγχρονες ημιαγωγικές διατάξεις κατασκευάζονται από περίπλοκα ημιαγωγικά υλικά, τις ετεροδομές ημιαγωγών, στις οποίες η ενέργεια ηλεκτρονίων μεταβάλλεται κατά μήκος μίας διεύθυνσης χρησιμοποιώντας διαδοχικά στρώματα διαφορετικών ημιαγωγών. Το μάθημα στοχεύει να δώσει πρακτικές και θεωρητικές πληροφορίες για τις τεχνικές επιταξιακής ανάπτυξης, τους φυσικούς μηχανισμούς, τις δυνατότητες και τους περιορισμούς της επιταξιακής ανάπτυξης και παραδείγματα ανάπτυξης νανοδομών όπως τα κβαντικά πηγάδια, νανονήματα και κβαντικές τελείες.

3. “Κβαντομηχανική Περιγραφή Ημιαγωγικών Νανοδομών”
Ε. Ηλιόπουλος, Τμήμα Φυσικής, Πανεπιστημίου Κρήτης
Περίληψη: Βασική κβαντομηχανική περιγραφή (Εφαρμογές εξ. Schrödinger, Πυκνότητες Καταστάσεων συστημάτων χωρικά περιορισμένων, Χρονο-ανεξάρτητη και χρονο-εξαρτώμενη θεωρία διαταραχών)
Θεωρία δομής ηλεκτρονιακών ζωνών ημιαγωγών (Θeωρ. Bloch και η k⋅p μέθοδος, μοντέλα Kane και Lüttinger-Kohn, θεωρία “ενεργού μάζας” απλών και εκφυλισμένων ζωνών, εφαρμογές σε κβαντικά πηγάδια, κβαντικά σύρματα, κβαντικές τελείες) Βασική θεωρία φαινομένων μεταφοράς (μέθοδος WKB, μέθοδος transfer-matrix, εφαρμογές σε διατάξεις φαινομένου σήραγγας, εξίσωση Esaki)
Αυτοσυνεπής περιγραφή Schrödinger-Poisson (Mεθοδολογία αριθμητικής επίλυσης σύζευγμένων εξισώσεων Schrödinger-Poisson σε μονοδιάστατα, δισδιάστατα και τρισδιάστατα συστήματα)

4. “Νανο-οπτοηλεκτρονική”
Π. Σαββίδης, Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Υλικών, Πανεπιστημίου Κρήτης
Περίληψη: ...

5. “Φαινόμενα Μεταφοράς σε Μεσοσκοπικά Συστήματα”
Ξ. Ζώτος & Γ. Τσιρώνης, Τμήμα Φυσικής, Πανεπιστημίου Κρήτης
Περίληψη: Landauer transport theory, quantized electrical conductance, thermal and magnetic conductance, noise, thermodynamics of open systems.

6. “Υπολογιστική Φυσική Νανοδιατάξεων”
Γ. Κοπιδάκης & Ι. Ρεμεδιάκης, Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Υλικών, Πανεπιστημίου Κρήτης
Περίληψη: Το μάθημα αποτελείται από μια ή δυο διαλέξεις στο αμφιθέατρο και μια τετράωρη πρακτική άσκηση στην αίθουσα υπολογιστών.
− Εισαγωγή στα μοντέλα υπολογιστικής προσομοίωσης των υλικών: Οι διάφορες χωρικές και χρονικές κλίμακες
− Μέθοδοι προσομοίωσης νανοϋλικών και διατάξεων σε ατομικό επίπεδο: Από την μοριακή δυναμική με κλασικά δυναμικά δια-ατομικής αλληλεπίδρασης σε κβαντικούς υπολογισμούς πρώτων αρχών.
− Η θεωρία Density Functional Theory (DFT).
− Προσομοίωση νανοδομών με κώδικες ανοιχτού λογισμικού.

7. “Τεχνολογίες Νανοηλεκτρονικών Διατάξεων ”
Γ. Δεληγιώργης, LAAS-CNRS, France
Περίληψη: Η μικροηλεκτρονική μέχρι σήμερα. (Βασικές έννοιες που διέπουν την σημερινή τεχνολογία κατασκευής ολοκληρωμένων κυκλωμάτων. Κύρια χαρακτηριστικά όπως ταχύτητα, ενεργειακή κατανάλωση και η σημασία τους. Σύντομη αναφορά σε διαθέσιμα υλικά και λογική παράλληλης κατασκευής σε επιφάνειες.)
Βασικά εργαλεία και τεχνικές κατασκευής (Περιγραφή των τεχνικών όπως η λιθογραφία, εναποθέσεις και αποξέσεις υλικών καθώς και των ορίων πού αυτές οι τεχνικές επιβάλλουν στην κατασκευή των κυκλωμάτων.)
Πρόοδος μικροκυκλωμάτων – σμίκρυνση προβλήματα (Η σχέση μεταξύ μεγέθους των στοιχείων ενός κυκλώματος και απόδοσης σε ταχύτητα και ενέργεια. Χρήση δομών με μειωμένες διαστάσεις (κβαντικά πηγάδια, σύρματα και τελείες) από την άποψη της απόδοσης. Προβλήματα πού ανακύπτουν από την σμίκρυνση όπως το ρεύμα διαρροής, η πυκνότητα παραγόμενης θερμότητας, τα κβαντικά φαινόμενα και τα όρια των υλικών. Λύσεις που χρησιμοποιούνται σήμερα. ( Διασυνδέσεις χαλκού, μονωτές με υψηλή διηλεκτρική σταθερά, Τρισδιάστατες πύλες))
Ο κόσμος των νάνο-συσκευών (Εναλλακτικές ηλεκτρονικές διατάξεις ( Τρανζίστορ ενός ηλεκτρονίου, βαλλιστικά ηλεκτρονικά, κβαντικοί υπολογιστές) Νέα υλικά (Γραφένιο, τοπολογικοί ημιαγωγοί, νανοδομές (νανοσωλήνες κ.α.))
Τεχνικές κατασκευής σε νάνο-διαστάσεις (Λιθογραφία δέσμης ηλεκτρονίων, Χάραξη και εναπόθεση με δέσμες ιόντων, τεχνικές ακίδας και δυνατότητες που παρέχουν.)
Μοριακά Ηλεκτρονικά (Το μόριο σαν ηλεκτρονικό στοιχείο, τεχνικές χημικής σύνθεσης. Η ιδέα της αυτοδόμησης (selfassembly) και οι εφαρμογές της.)

Γλώσσα μαθημάτων: Τα μαθήματα και οι διαλέξεις θα γίνουν στα Ελληνικά ή στα Αγγλικά

Αίθουσα: Αίθουσα Σεμιναρίων 1ου ορόφου, Κτίριο Φυσικής, Πανεπιστήμιο Kρήτης, Βούτες, Ηράκλειο


© 2011 Πανεπιστήμιο Κρήτης - Τμήμα Φυσικής webmaster@physics.uoc.gr