ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ  

Ανακοινώσεις Ανακοινώσεις

Μαθήματα Μαθήματα

Εξετάσεις Βραβεία

Πρόγραμμα Πρόγραμμα

Διαμονή/Σίτιση Διαμονή/Σίτιση

Οικονομική Ενίσχυση Οικονομική Ενίσχυση

Αίτηση Αίτηση

Συμμετέχοντες Συμμετέχοντες

Χορηγοί Χορηγοί

Επικοινωνία Επικοινωνία

Αρχική Σελίδα Αρχική Σελίδα

Αρχική Σελίδα Παλιότερα Σχολεία

 

Αίτηση

Τα απαιτούμενα έντυπα είναι:

1. Αίτηση με όλα τα στοιχεία για γραπτή και προφορική επικοινωνία. Έντυπο της αίτησης  θα βρείτε εδώ. Η αίτηση μπορεί να σταλεί ηλεκτρονικά στο therino@physics.uoc.gr.

2. Βιογραφικό σημείωμα

3. Αναλυτική βαθμολογία

4. Δύο (2) συστατικές επιστολές, οι οποίες μπορεί να σταλούν είτε με κανονικό ταχυδρομείο, είτε με email στη διεύθυνση therino@physics.uoc.gr.

Τα δικαιολογητικά θα αποσταλούν στην διεύθυνση:
Νίκος Κυβερνητάκης-Συνάνης
Τμήμα Φυσικής
Πανεπιστήμιο Κρήτης
ΤΘ 2208
71003 Ηράκλειο

    Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 31 Mαίου 2008


© 2008 Πανεπιστήμιο Κρήτης - Τμήμα Φυσικής webmaster@physics.uoc.gr