ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ  

Ανακοινώσεις Ανακοινώσεις

Μαθήματα Μαθήματα

Εξετάσεις Βραβεία

Πρόγραμμα Πρόγραμμα

Διαμονή/Σίτιση Διαμονή/Σίτιση

Οικονομική Ενίσχυση Οικονομική Ενίσχυση

Αίτηση Αίτηση

Συμμετέχοντες Συμμετέχοντες

Χορηγοί Χορηγοί

Επικοινωνία Επικοινωνία

Αρχική Σελίδα Αρχική Σελίδα

Αρχική Σελίδα Παλιότερα Σχολεία

Ανακοινώσεις

Γενικές Ανακοινώσεις θερινού σχολείου.

Απαραίτητη προϋπόθεση για όλους, όσον αφορά την λήψη Βεβαίωσης στο τέλος του Σχολείου, είναι η εκπόνηση της εργασίας στα εργαστήρια.

Βραβεία

Το Πρώτο Βραβείο, αξίας 300 Ευρώ, έλαβε ο φοιτητής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών κ.  Μανουσιάδης Παύλος.

Το Δεύτερο Βραβείο μοιράσθηκαν - από 200 ευρώ έκαστος - οι φοιτητές: κ. Δακανάλης Άρης του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και η κα Παπαδοπούλου Μαρίνα του Πανεπιστημίου Κρήτης.


© 2008 Πανεπιστήμιο Κρήτης - Τμήμα Φυσικής webmaster@physics.uoc.gr