ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ  
Επιλογές

Ανακοινώσεις Ανακοινώσεις

Μαθήματα Μαθήματα

Πρόγραμμα Πρόγραμμα

Διαμονή/Σίτιση Διαμονή/Σίτιση

Αίτηση Αίτηση

Συμμετέχοντες Συμμετέχοντες

Συνδέσεις Συνδέσεις

Αρχική Σελίδα Αρχική Σελίδα

 

Πρόγραμμα

Πρώτη εβδομάδα

Δευτέρα 4 Ιουλίου 2005
09:00 - 11:00, Γ. Τσιρώνης: Στοχαστική Δυναμική
11:00 - 11:30, Καφές
11:30 - 13:30, Ξ. Ζώτος: Αλγεβρα Πινάκων
15:00 - 22:30, Εργαστήρια Υπολογιστών

Τρίτη 5 Ιουλίου 2005
09:00 - 11:00, Ph. de Forcrand: Προσομοιώσεις Monte Carlo
11:00 - 11:30, Διάλειμμα
11:30 - 13:30, Γ. Τσιρώνης: Στοχαστική Δυναμική
15:00 - 19:00, Εργαστήρια Υπολογιστών
21:00, ΔΕΙΠΝΟ

Τετάρτη 6 Ιουλίου 2005
09:00 - 11:00, Ph. de Forcrand: Προσομοιώσεις Monte Carlo
11:00 - 11:30, Διάλειμμα
11:30 - 13:30, Ξ. Ζώτος: Αλγεβρα Πινάκων
15:00 - 19:00, Εργαστήρια Υπολογιστών
20:00, Public Lecture του Νομπελίστα Robert Horwitz. Στο μεγάλο Αμφιθέατρο του ΙΤΕ.

Πέμπτη 7 Ιουλίου 2005
09:00 - 11:00, Ph. de Forcrand: Προσομοιώσεις Monte Carlo
11:00 - 11:30, Διάλειμμα
11:30 - 13:30, Γ. Τσιρώνης: Στοχαστική Δυναμική
15:00 - 22:30, Εργαστήρια Υπολογιστών

Παρασκευή 8 Ιουλίου 2005
09:00 - 11:00, Ξ. Ζώτος: Αλγεβρα Πινάκων
11:00 - 11:30, Διάλειμμα
11:30 - 13:30, Γ. Τσιρώνης: Στοχαστική Δυναμική
15:00 - 22:30, Εργαστήρια Υπολογιστών

Σάββατο 9 Ιουλίου 2005
Εργαστήρια Υπολογιστών, 10:00-22:00

Δεύτερη εβδομάδα

Δευτέρα 11 Ιουλίου 2005
09:00 - 10:30, Α. Ανδριώτης: Νανοκόκκοι & Νανοσωλήνες. Νέες Προκλήσεις στην Υπολογιστική Φυσική
10:45 - 12:15, Π. Κελίρης: Πρόβλεψη Ιδιοτήτων Νανο-Υλικών μέσω Ατομιστικών Προσομοιώσεων
12:30 - 13:30, Γ. Φρουδάκης: Nano-CAD : Computer Aided Nano-material Design
13:30 - 15:00, Διάλειμμα
15:00 - 19:00, Παρουσίαση Τμήματος Φυσικής Tour στο ΙΤΕ

Τρίτη 12 Ιουλίου 2005
09:00 - 10:00, Η. Περάκης: Δυναμική Ηλεκτρονικών Συστημάτων σε Κλίμακα Φεμτοδευτερολέπτων
10:15 - 11:15, Κ. Σούκουλης - Μ. Καφεσάκη: Υπολογισμοί Φωτονικών Κρυστάλλων & Αριστερόστροφων Υλικών
11:30 - 12:30, Σ. Φαράντος: Κλασική-Ημικλασική-Κβαντική Μοριακή Δυναμική
12:45 - 13:45, Ν. Παπανικολάου - Σ. Κομηνέας: Συμπυκνώματα Bose-Einstein
13:45 - 15:00, Διάλειμμα
15:00 - 16:00, Απονομή Βραβείων


© 2003 Πανεπιστήμιο Κρήτης - Τμήμα Φυσικής webmaster@physics.uoc.gr