ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ  
Επιλογές

Ανακοινώσεις Ανακοινώσεις

Μαθήματα Μαθήματα

Πρόγραμμα Πρόγραμμα

Διαμονή/Σίτιση Διαμονή/Σίτιση

Αίτηση Αίτηση

Συμμετέχοντες Συμμετέχοντες

Συνδέσεις Συνδέσεις

Αρχική Σελίδα Αρχική Σελίδα

 

Αίτηση

Τα απαιτούμενα έντυπα είναι:
1. Αίτηση με όλα τα στοιχεία για γραπτή και προφορική επικοινωνία, θα τη βρείτε εδώ, και μπορεί να σταλεί ηλεκτρονικά στο therino@physics.uoc.gr.
2. Βιογραφικό σημείωμα
3. Αναλυτική βαθμολογία.
4. Δύο (2) συστατικές επιστολές, οι οποίες μπορεί να σταλούν είτε με κανονικό ταχυδρομείο, είτε με email στη διεύθυνση therino@physics.uoc.gr.
5. Λήξη προθεσμίας υποβολής εντύπων η 27.05.2005.

Τα δικαιολογητικά θα αποσταλούν στην διεύθυνση:

Νίκος Κυβερνητάκης-Συνάνης
Τμήμα Φυσικής
Πανεπιστήμιο Κρήτης
ΤΘ 2208
71003 Ηράκλειο


© 2003 Πανεπιστήμιο Κρήτης - Τμήμα Φυσικής webmaster@physics.uoc.gr